služby a produkty

BH Securities je silným a zodpovědným partnerem pro investory s různým zaměřením, potřebami, zkušenostmi a cíli. Jsme jeden z nejvýznamnějších licencovaných obchodníků s cennými papíry regulovaný Českou národní bankou, na trhu působíme již 30 let a klientům poskytujeme primárně tyto dvě služby:

Product

Asset Management

PROFESIONÁLNÍ
SPRÁVA AKTIV

Investujte své volné finanční prostředky podle strategie, kterou si nastavíte s našimi zkušenými portfolio manažery a podle svých individuálních potřeb.

VÝHODY:

  • individuální volba strategie
  • úspora času
  • vysoká likvidita
  • správa aktiv profesionály s dlouholetými zkušenostmi
  • možnost flexibilního navýšení či snížení objemu spravovaného portfolia
Product

Komisionářské obchodování

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
OBCHODU
NA KAPITÁLOVÝCH
TRZÍCH

Realizování obchodů je určeno pro ty investory, kteří jsou připraveni vzít zodpovědnost za uskutečněné obchody do vlastních rukou a sami rozhodovat.

VÝHODY:

  • přímý přístup na domácí i světové kapitálové trhy
  • široké spektrum obchodovaných investičních nástrojů
  • precizní provedení pokynů
  • přehled a zadávání transakcí on-line

portfolio produktů

Portfolio

fondy kvalifikovaných investorů

atraktivní alternativni investice


Automobil. Většina z nich časem ztrácí na hodnotě. Některé vozy ale hodnotu v čase naopak udrží, získávají a dále zvyšují. Jen je třeba vědět, o jaké vozy se jedná, a kdy. Legendy. Youngtimery. Rarity. Závodní speciály. Silný kapitálový background a jasná odborná znalost prostředí, přináší nejen zhodnocení, ale také radost z investování jako takového.


Engine Fond investuje svěřené prostředky do vybraných ikonických a celosvětově známých sběratelských aut nebo motocyklů. Ideou fondu je nabídnout investorům možnost transparentního umístění volných finančních prostředků a jejich zhodnocení. K němu dochází v kontextu aktuálních podmínek na trhu - vhodným a výhodným nákupem, a pomocí správného načasování prodeje s ideálním výnosem.Fond je založen za účelem dlouhodobého zhodnocování investovaného kapitálu formou investic do českých a slovenských soukromých společností s cílem urychlit jejich růst a tím maximalizovat jejich hodnotu zejména podporou optimalizace výrobních prostředků, expanzí na nové trhy, vývojem nových výrobků a služeb či zvyšováním produktivity a efektivity jejich řízení.


BHS Private Equity Fund nabízí investorům možnost investice v sektoru, který vykazuje historicky nadstandardní zhodnocení. I když historická výkonnost není zárukou budoucích výnosu, poskytuje referenci z dlouhodobého hlediska, kterou nelze přehlížet.Fond se zaměřuje na investice do komerčních nemovitostí a to primárně do kancelářských budov na území České republiky a doplňkově pak na území Slovenska a Německa. Fond se soustředí primárně na nemovitosti, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají dobře diverzifikované portfolio nájemců a samotní nájemci jsou solidní dobře zavedené společnosti.


Fond představuje potenciál zajímavého výnosu z profesionálně spravovaných kancelářských nemovitostí oproti rezidenčním nemovitostem a možnost participovat na růstu hodnoty nemovitosti a nájemních smluv při zvýšené inflaci.BHS Dynamic Fund uplatňuje investiční strategii, jejíž podstatou je taktická alokace portfolia mezi různé třídy aktiv. Poměry jednotlivých tříd aktiv se dynamicky mění v závislosti na tržním vývoji. Nejčastěji používané třídy aktiv jsou akciové a dluhopisové instrumenty. Fond usiluje o kladnou výkonnost za všech tržních situací


Fond průběžně analyzuje a vybírá potenciálně vhodné investice do fondu, sleduje stav a vývoj všech pozic ve fondu v návaznosti na aktuální vývoj tržní situace a v souladu s definovanou investiční strategií generuje investiční rozhodnutí pro fond. Při rozhodování plně respektuje statut fondu a doporučení investičního výboru.


Přednostmi tohoto fondu jsou nízké vstupní a výstupní poplatky pro investora při dodržení minimální doby investice, zvýhodněná sazba daně z příjmů či Implementace mechanismu „high-water mark“.Dluhopisový fond je vhodný pro dlouhodobější investory s běžnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu. Investoři jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z možné koncentrace investic do stejného druhu investičních nástrojů i investičních nástrojů s vyšším investorským rizikem. Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří chtějí prostřednictvím Fondu obohatit své portfolio o investice do korporátních dluhopisů.


Investice do dluhopisového fondu nabízí potenciál nadstandardního výnosu z alternativní investice k bankovním a jiným vkladům, jsou dodržována pravidla diverzifikace, kdy jsou stanoveny výše investičních limitů podle rizikovosti jednotlivých aktiv a v neposlední řadě zvýhodněný daňový režim.CO JSOU FKI

Fondy kvalifikovaných investorů představují zajímavou fomu alternativních investic do netradičních skupin aktiv a příležitost pro diverzifikaci investorských zdrojů.


URČENO PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY

Pro úspěšné investování do FKI je nutné osvojit si znalosti a porozumět investicím, které jsou předmětem majetku fondu, stejně jako způsobu fungování fondu a pravidlům, podle kterých pracuje.


FINANČNÍ NÁROKY

FKI mají velký potenciál, ale také vyšší finanční nároky vzhledem k nastavenému minimálnímu vkladu do fondu.VÍCE NA INVESTICE.CZ
Product

Asset
Management

KOMPLEXNÍ SERVIS V OBLASTI OSOBNÍCH FINANCÍ

Základní myšlenkou produktů v rámci služby BHS Asset Management je nabídnout možnost vyššího zhodnocení svěřených prostředků než je tomu u klasických bankovních úložek, resp. fondů peněžního trhu. Při investování je kladen důraz na omezení rizik a zachování bezproblémové likvidity svěřených prostředků. Obhospodařování individuálních portfolií v různých formách provádíme již od roku 1994.

VÍCE NA INVESTICE.CZ
Product

Zlato

Dlouhodobý uchovatel hodnoty

BHS nabízí možnost nákupu reálného fyzického zlata, jak přímým jednorázovým nákupem, tak postupným ukládáním do zlata založeném na pravidelném měsíčním nákupu. Distribuujeme ražené slitky prémiové švýcarské rafinerie drahých kovů PAMP a Argor Heraeus. Zlato je forma dlouhodobého zhodnocování peněz a vysoce likvidním investiční nástroj.

VÍCE NA INVESTICE.CZ

Nejedná se o poskytování investičních služeb, protože fyzické zlato není investičním nástrojem ve smyslu § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a proto tato činnost obchodníka s cennými papíry nepodléhá dohledu ČNB.

Product

Akcie

PŘÍLEŽITOST PODÍLET SE NA ÚSPĚCHU FIREM

Akcie představují podíly na úspěšných společnostech z celého světa a způsob jak se stát jejich spolumajitelem. Nákupem jejich akcií získávají investoři především právo na podíl z jejich zisku, který je nejčastěji vyplácen ve formě dividend. Zároveň mají možnost využívat pohybů cen akcií oběma směry a spekulovat jak na jejich růst, tak také na pokles. Výše kapitálu není omezena žádnou minimální částkou. BHS je zkušeným a licencovaným obchodníkem s cennými papíry a na kapitálovém trhu působíme již od roku 1993.

VÍCE NA INVESTICE.CZ

Důležité informace

INVESTIČNÍ UPOZORNĚNÍ

zobrazitInvestiční upozornění

Dokumenty ke stažení

zobrazitDokumenty ke stažení

Povinně uveřejňované

zobrazitPovinně uveřejňované

Ochrana osobních údajů

zobrazitOchrana osobních údajů

kontaktujte nás

sídlo

BH Securities a.s.
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1