společnost bh securities

KONTINUITA
A VLASTNÍ CESTA


BH Securities a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a členem Burzy cenných papírů Praha a.s. Společnost byla založena v roce 1993 krátce po transformaci ekonomiky. Na českém kapitálovém trhu se pohybujeme od jeho vzniku, nasbírali jsme bohaté zkušenosti, získali důvěru našich zákazníků a vybudovali si dobré jméno i pevnou pozici.

začínali jsme od nuly

JSME NA TRHU OD JEHO ZAČÁTKU

Díky vysokému pracovnímu i profesionálnímu nasazení se podařilo z malé firmy vybudovat stabilní a zodpovědnou organizaci, která se přenesla přes všechny nástrahy na finančních trzích a propracovala se mezi nejvýznamnější nebankovní obchodníky s cennými papíry na českém kapitálovém trhu.

Společnost v prvních letech po svém založení obchodovala téměř výhradně s akciemi a jen doplňkově se státními dluhopisy, na základě pokynů klientů. Díky dobrým výsledkům, rostoucí klientele a získané důvěře pak svým zákazníkům rozšířila nabídku o nové produkty a služby.

1993

Od nuly
History img

2004—2008

V roce 2004 byla klientům nabídnuta služba správy aktiv. V roce 2008 proběhla první emise investičních certifikátů, kterých do konce roku 2015 bylo realizováno více než osmdesát. BHS potvrdilo svou pevnou pozici na trhu.

History img

2009—2013

Od roku 2009 byly umožňovány klientům obchody na měnových a komoditních trzích díky profesionální online platformě, agentura MOODY’s udělila BHS rating s výhledem „stabilní“ a firma oslavila 20 let své existence.

History img

2014—2018

V průběhu posledních let se společnost podílela na umístění několika emisí korporátních dluhopisů a realizovala jejich úpis za více než 1 miliardu Kč. V roce 2014 začala společnost umožňovat svým klientům investovat také do fyzického investičního zlata a do portfolia přibyly nové fondy kvalifikovaných investorů.

Today

Dnes

společné partnerství je naším závazkem

poskytujeme vysoce profesionální služby svým zákazníkům s ohledem na jejich individuální potřeby

ČLENSTVÍ, REGULACE, OCENĚNÍ A PARTNERSTVÍ

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner

BH Securities a.s. byla zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP) a v současné době je členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Dlouholetým externím auditorem BH Securities a.s. je společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Jediným akcionářem BH Securities a.s. je společnost PROXY – FINANCE a.s. Základní kapitál společnosti činí 100 mil. CZK a vlastní kapitál přesahuje 330 mil. CZK.

historie v datech

2019

2019 BHS aktivně rozvíjí své aktivity v oblasti fondů kvalifikovaných investorů a na poli alternativních investic, přičemž dále navyšuje celkový objem majetku ve správě. Úspěšně emituje světově unikátní limitovanou sběratelskou sérii zlatých investičních plaket Zlaté sluneční soustavy.

2018

Do nemovitostního fondu BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s. přibyla nová kancelářská budova Oregon House. BHS slaví 25. jubileum úspěsného působení na českém kapitálovém trhu.

2017

BHS úspěšně upisuje korporátní dluhopis ZOOT. Do fondu kvalifikovaných investorů Engine Classic Cars přibývá světově unikátní Ferrari California Anni T70.

2016

BHS otevřelo další fondy kvalifikovaných investorů, a nabízí tak nové cesty k diverzifikaci portfolia.

2015

BHS představilo několik fondů kvalifikovaných investorů a opět tím rozšířilo portfolio nabízených služeb.

2014

BHS představuje nové emise korporátních dluhopisů a doplnilo svou produktovou paletu o několik zcela výjimečných produktů.

zobrazit více

2013

BHS slaví 20 let úspěšného působení na českém kapitálovém trhu.

2011

Agentura MOODY’s Central Europe, a.s. udělila BHS rating s výhledem „stabilní“.

2009

Internetová aplikace „on-line obchodování“ umožňuje zákazníkům komfortní styl obchodování.

2008

Patnáctý rok úspěšného fungování společnosti BHS potvrzuje její pevnou pozici mezi největšími nebankovními obchodníky s cennými papíry.

2006

BH Securities a.s. navazuje těsnou spolupráci se společností BHS Slovakia, o.c.p., a.s., a od roku 2008 se společností BHS Slovakia s.r.o. 

2005

Společnost získává oprávnění k obchodování s deriváty udělované Komisí pro cenné papíry. BH Securities a.s. tak disponuje kompletní licencí k poskytování investičních služeb. 

2004

Společnost se stává zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry. 

2003

Komise pro cenné papíry uděluje společnosti oprávnění k obhospodařování individuálních portfolií a obchodování na úvěr. V témže roce se společnost stává tvůrcem trhu v segmentu SPAD na Burze cenných papírů Praha, a.s.

2002

Společnost přistupuje ke strukturální a personální reorganizaci a na základě akvizice obchodníka s cennými papíry otevírá pobočku v Ostravě.

1999

Komise pro cenné papíry potvrzuje společnosti licenci obchodníka s cennými papíry v plném rozsahu.

1998

Společnost se stává 100% dceřinou společností PROXY – FINANCE a.s.

1995

Společnost se stává zvláštním zákazníkem mimoburzovního trhu RM Systému ČR.

1994

Společnost se stává členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s.

1993

BHS začíná působit na českém kapitálovém trhu na základě licence udělené Ministerstvem financí ČR.

PODPORUJEME

Zodpovědnost a férovost

Neporušovat základní etické hodnoty a nezavírat oči. Chovat se zodpovědně a férově a pomáhat tam, kde je to možné. Jednáme v souladu s těmito hodnotami: empaticky, ohleduplně a podle pravidel etiky. Dobrovolný závazek podpory rozvoje občanské společnosti se stal nedílnou součástí BH Securities a.s. Proto společnost podporuje organizace, které se zaměřují na zlepšování kvality života, zdraví a vzdělání.

Občanské sdružení Zdravotní klaun
Smíchem zahánět chmury a zvládat smutek způsobený vážným onemocněním. To je úkol zdravotních klaunů. Nestačí jen si nasadit červený nos a udělat nějakou hloupost. Být klaunem vyžaduje nejen profesionální trénink s uměleckým vedením, ale i určité základní vlohy, bez kterých se klaun prostě neobejde.

Domov Sue Ryder
Člověk závislý na pomoci druhých jako respektovaná a důstojná bytost, která je součástí přirozeného společenství a která do poslední chvíle rozhoduje o otázkách vlastního života. Takové jsou šance na důstojné stáří v Domově Sue Ryder, který o seniory pečuje od roku 1998.

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Diakonie Západ se zaměřuje na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost.

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) vznikl rozhodnutím o transformaci Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy o.s. NAUTIS poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje program podporovaného zaměstnávání.

Nadace pro rozvoj vzdělání
Nadace vznikla v roce 2001, založila ji skupina PROXY-FINANCE a.s. a svoji pomoc zaměřuje na tři cílové skupiny: vysokoškoláky, fyzicky hendikepované děti a děti a mládež v pěstounské péči a dětských domovech. Společným jmenovatelem pomoci je nepříznivá finanční a sociální situace žadatelů.21.října 2020

PODCAST ☝️🎙 ☝️ DO STARÉHO SVĚTA SE NEVRÁTÍME, PŘICHÁZÍ NOVÁ REALITA Magdalena Souček v příjemném povídání se Štěpánem Křečkem otevřeli celou řadu aktuálních a zajímavých témat. https://t.co/jW2qaHvIz4 https://t.co/wYbdJb45tj

Tweet
21.října 2020

Úrokové sazby existují minimálně 5000 let. Přečtěte si stručný historický exkurz našeho hlavního ekonoma Štěpána Křečka. https://t.co/7MaB2JK6Hb https://t.co/VPvFWZMtRn

Tweet
21.října 2020

Jen pár týdnů před volbami prezidenta ve Spojených státech podává americké ministerstvo spravedlnosti žalobu na technologickou společnost Google. https://t.co/S66L5mTEcD

Důležité informace

INVESTIČNÍ UPOZORNĚNÍ

zobrazitInvestiční upozornění

Dokumenty ke stažení

zobrazitDokumenty ke stažení

Povinně uveřejňované

zobrazitPovinně uveřejňované

Ochrana osobních údajů

zobrazitOchrana osobních údajů

kontaktujte nás

sídlo

BH Securities a.s.
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1