společnost bh securities

KONTINUITA
A VLASTNÍ CESTA


BH Securities a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a členem Burzy cenných papírů Praha a.s. Společnost byla založena v roce 1993 krátce po transformaci ekonomiky. Na českém kapitálovém trhu se pohybujeme od jeho vzniku, nasbírali jsme bohaté zkušenosti, získali důvěru našich zákazníků a vybudovali si dobré jméno i pevnou pozici.

začínali jsme od nuly

JSME NA TRHU OD JEHO ZAČÁTKU

Díky vysokému pracovnímu i profesionálnímu nasazení se podařilo z malé firmy vybudovat stabilní a zodpovědnou organizaci, která se přenesla přes všechny nástrahy na finančních trzích a propracovala se mezi nejvýznamnější nebankovní obchodníky s cennými papíry na českém kapitálovém trhu.

Společnost v prvních letech po svém založení obchodovala téměř výhradně s akciemi a jen doplňkově se státními dluhopisy, na základě pokynů klientů. Díky dobrým výsledkům, rostoucí klientele a získané důvěře pak svým zákazníkům rozšířila nabídku o nové produkty a služby.

1993

Od nuly
History img

2004—2008

V roce 2004 byla klientům nabídnuta služba správy aktiv. V roce 2008 proběhla první emise investičních certifikátů, kterých do konce roku 2015 bylo realizováno více než osmdesát. BHS potvrdilo svou pevnou pozici na trhu.

History img

2009—2013

Od roku 2009 byly umožňovány klientům obchody na měnových a komoditních trzích díky profesionální online platformě, agentura MOODY’s udělila BHS rating s výhledem „stabilní“ a firma oslavila 20 let své existence.

History img

2014—2023

Od roku 2014 začala společnost umožňovat svým klientům investovat také do fyzického investičního zlata a do portfolia v roce 2015 přibyly fondy kvalifikovaných investorů, jejichž prostřednictvím BHS umožňuje investovat například do komerčních nemovitostí, soukromých podniků či raritních automobilů. Vedle fondů se BHS i nadále věnuje obchodování na kapitálových trzích a správě aktiv v rámci Asset Managementu.

Today

Dnes

společné partnerství je naším závazkem

poskytujeme vysoce profesionální služby svým zákazníkům s ohledem na jejich individuální potřeby

ČLENSTVÍ, REGULACE, OCENĚNÍ A PARTNERSTVÍ

Partner Partner Partner Partner

BH Securities a.s. byla zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP) a v současné době je členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Dlouholetým externím auditorem BH Securities a.s. je společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Jediným akcionářem BH Securities a.s. je společnost PROXY – FINANCE a.s. Základní kapitál společnosti činí 100 mil. CZK a vlastní kapitál přesahuje 330 mil. CZK.

historie v datech

2022

BHS také v tomto roce dále navyšuje objem spravovaného majetku ve fondech kvalifikovaných investorů. Společnost se spolupodílela na primární veřejné nabídce (IPO) firmy GEVORKYAN a.s. na PX START v rámci Burzy cenných papírů Praha. Portfolio fondu Engine Classic Cars se rozšířilo o tři unikátní investiční automobily a v oblasti investičního zlata došlo k emisi limitované edice s motivem Charlese Darwina.

2021

BHS i nadále rozšiřuje své aktivity v oblastech obchodování s akciemi a fondů kvalifikovaných investorů. Portfolio nemovitostního fondu BHS Real Estate Fund SICAV, a.s. se rozrůstá o projekt logistického parku Panattoni Bratislava North na Slovensku a k novým akvizicím dochází také u BHS II. podfondu BHS Private Equity Fund a Engine Classic Cars Fund. Dochází k emisi zlatých sběratelských SMART mincí s motivem Alberta Einsteina a společnost v tomto roce také rekonstruuje atrium v budově svého sídla v ulici Na Příkopě.

2020

BHS nadále navyšuje objem majetku ve správě. BHS Real Estate Fund SICAV, a.s. se stává vlastníkem Hamburk Business Center, nejmodernější kancelářské budovy v Plzni. Portfolio BHS II. Private equity podfondu se rozšiřuje o společnost DCK Holoubkov Bohemia a.s. a do fondu Engine Classic Cars přibývá světově unikátní Aston Martin DBS Superlegerra Concorde Edition. Narůstá objem zobchodovaných transakcí i prodeje investičního zlata. Zároveň dochází k emisi zlatých sběratelských SMART mincí s motivem Giordana Bruna.

2019

2019 BHS aktivně rozvíjí své aktivity v oblasti fondů kvalifikovaných investorů a na poli alternativních investic, přičemž dále navyšuje celkový objem majetku ve správě. Úspěšně emituje světově unikátní limitovanou sběratelskou sérii zlatých investičních plaket Zlaté sluneční soustavy.

2018

Do nemovitostního fondu BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s. přibyly nové kancelářské budovy, pražský Oregon House a ostravský The Orchard. BHS slaví 25. jubileum úspěšného působení na českém kapitálovém trhu.

2017

BHS úspěšně upisuje korporátní dluhopis ZOOT. Do fondu kvalifikovaných investorů Engine Classic Cars přibývá světově unikátní Ferrari California Anni T70.

zobrazit více

2016

BHS otevřelo další fondy kvalifikovaných investorů, a nabízí tak nové cesty k diverzifikaci portfolia.

2015

BHS představilo několik fondů kvalifikovaných investorů a opět tím rozšířilo portfolio nabízených služeb.

2014

BHS představuje nové emise korporátních dluhopisů a doplnilo svou produktovou paletu o několik zcela výjimečných produktů.

2013

BHS slaví 20 let úspěšného působení na českém kapitálovém trhu.

2011

Agentura MOODY’s Central Europe, a.s. udělila BHS rating s výhledem „stabilní“.

2009

Internetová aplikace „on-line obchodování“ umožňuje zákazníkům komfortní styl obchodování.

2008

Patnáctý rok úspěšného fungování společnosti BHS potvrzuje její pevnou pozici mezi největšími nebankovními obchodníky s cennými papíry.

2006

BH Securities a.s. navazuje těsnou spolupráci se společností BHS Slovakia, o.c.p., a.s., a od roku 2008 se společností BHS Slovakia s.r.o. 

2005

Společnost získává oprávnění k obchodování s deriváty udělované Komisí pro cenné papíry. BH Securities a.s. tak disponuje kompletní licencí k poskytování investičních služeb. 

2004

Společnost se stává zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry. 

2003

Komise pro cenné papíry uděluje společnosti oprávnění k obhospodařování individuálních portfolií a obchodování na úvěr. V témže roce se společnost stává tvůrcem trhu v segmentu SPAD na Burze cenných papírů Praha, a.s.

2002

Společnost přistupuje ke strukturální a personální reorganizaci a na základě akvizice obchodníka s cennými papíry otevírá pobočku v Ostravě.

1999

Komise pro cenné papíry potvrzuje společnosti licenci obchodníka s cennými papíry v plném rozsahu.

1998

Společnost se stává 100% dceřinou společností PROXY – FINANCE a.s.

1995

Společnost se stává zvláštním zákazníkem mimoburzovního trhu RM Systému ČR.

1994

Společnost se stává členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s.

1993

BHS začíná působit na českém kapitálovém trhu na základě licence udělené Ministerstvem financí ČR.

PODPORUJEME

Zodpovědnost a férovost

Neporušovat základní etické hodnoty a nezavírat oči. Chovat se zodpovědně a férově a pomáhat tam, kde je to možné. Jednáme v souladu s těmito hodnotami: empaticky, ohleduplně a podle pravidel etiky. Dobrovolný závazek podpory rozvoje občanské společnosti se stal nedílnou součástí BH Securities a.s. Proto společnost podporuje organizace, které se zaměřují na zlepšování kvality života, zdraví a vzdělání.

Občanské sdružení Zdravotní klaun
Smíchem zahánět chmury a zvládat smutek způsobený vážným onemocněním. To je úkol zdravotních klaunů. Nestačí jen si nasadit červený nos a udělat nějakou hloupost. Být klaunem vyžaduje nejen profesionální trénink s uměleckým vedením, ale i určité základní vlohy, bez kterých se klaun prostě neobejde.

Domov Sue Ryder
Člověk závislý na pomoci druhých jako respektovaná a důstojná bytost, která je součástí přirozeného společenství a která do poslední chvíle rozhoduje o otázkách vlastního života. Takové jsou šance na důstojné stáří v Domově Sue Ryder, který o seniory pečuje od roku 1998.

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Diakonie Západ se zaměřuje na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost.

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) vznikl rozhodnutím o transformaci Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy o.s. NAUTIS poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje program podporovaného zaměstnávání.

Nadace pro rozvoj vzdělání
Nadace vznikla v roce 2001, založila ji skupina PROXY-FINANCE a.s. a svoji pomoc zaměřuje na tři cílové skupiny: vysokoškoláky, fyzicky hendikepované děti a děti a mládež v pěstounské péči a dětských domovech. Společným jmenovatelem pomoci je nepříznivá finanční a sociální situace žadatelů.

Rugby club Sparta
Rugby club Sparta byl založen v roce 1928 a od té doby je jedním z klíčových klubů českého ragby. Klub zastřešuje všechny hráčské kategorie: muže, ženy i mládež. Podpora BHS směřuje právě směrem ke sportující mládeži.

Dětské centrum JČ kraje
Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. je nestátní zdravotnické zařízení založené za účelem poskytování pomoci a služeb dětem, matkám a rodinám v tíživé sociální situaci. Pobytové zařízení pro děti, které sídlí v areálu Nemocnice Strakonice, a.s., navazuje na činnost krizového centra v Českých Budějovicích. Hlavní náplní činnosti zařízení je komplexní péče o děti předškolního věku, zejména kojence a batolata, včetně zdravotní péče, rehabilitace, psychologické péče, výchovné péče a sociálního poradenství. Zařízení poskytuje sociální rehabilitaci matkám nebo rodinným příslušníkům a další služby v rámci pomoci upevnění vztahu ohrožených rodin. Posláním DCJK, o.p.s. je poskytovat dětem a jejich rodinám pomoc v nejširším slova smyslu.

Česká Filharmonie
Každý dar je symbolickým potleskem. A jak známo, potlesk je nejprostším i nejcennějším oceněním. Potlesk sám o sobě je emocí zhmotněnou do gesta. Individuálního gesta, ze kterého se stává jeden intenzivní souzvuk. A každý dar, ať už se jedná o impulzivní, bezprostřední reakci na právě doznívající zážitek, či je aktem pečlivě promyšleným, je součástí ovací, které my všichni v České filharmonii - hráči orchestru i lidé v zázemí - velmi dobře vnímáme.

Nadační fond Terezy Pergnerové
Nadační fond Terezy Pergnerové hledá cesty jak pomoci rodinám v těžké životní situaci. Situaci, do které se dostaly vlivem zdravotních komplikací, životních překážek, nebo prostě jen nemilosrdného osudu.

Letní podnikatelský kemp
Naším posláním je pomoci co nejvíce mladým lidem převzít odpovědnost za svůj život primárně pomocí podnikání. Zaměřujeme se zejména na mládež z dětských domovů, azylových domů a sociálně znevýhodněných rodin.



Důležité informace

INVESTIČNÍ UPOZORNĚNÍ

zobrazitInvestiční upozornění

Dokumenty ke stažení

zobrazitDokumenty ke stažení

Povinně uveřejňované

zobrazitPovinně uveřejňované

Ochrana osobních údajů

zobrazitOchrana osobních údajů

kontaktujte nás

sídlo

BH Securities a.s.
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1